• Mart 26, 2021 Güzel Kelimeler

    Bir dildeki kelimeler, o dilin ait olduğu kültürün birer yansımasıdır. Kültürün gelişim sürecinde oluşturduğu tüm değerler dil aracılığıyla aktarılır ve kendine yer bulur. Tam da bu yüzden, bir dilde aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimelerin çeşitliliği o anlamın kültürde ne kadar derinleştiğine işaret eder.

    kelime kökenleri, arkadaş, dost, ahbap, yaren, refik, hemdem, yoldaş